Z oboru pro lékaře

Co se děje v hematoonkologii? Sledujte novinky!

» Z oboru
Hematoonkologické aktuality

Hematoonkologické aktuality

26. 9. 2022

Další várka podzimních novinek z oboru hematoonkologie je tu. Nabízíme přehled aktuálních terapeutických možností u pacientů s Hodgkinovým lymfomem, prezentovaných na EHA 2022. Dále pokroky v diagnostice MM, doporučení pro diagnostiku AML u dospělých a postupy pro  identifikaci rizikového mnohočetného myelomu.

Zpravodajství z konference o trombóze a hemostáze z Hradce Králové

Zpravodajství z konference o trombóze a hemostáze z Hradce Králové

21. 9. 2022

Ve dnech 14. – 16. září 2022 proběhla v Hradci Králové XXVIII. Česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze a současně také XX. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie. Akce se konala pod záštitou České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, Slovenské spoločnosti hemostázy a trombózy a České hematologické společnosti ČLS JEP. 

I my jsme byli na místě s kamerou, abychom Vám zprostředkovali novinky a dění z kongresu. Poslechněte si komentář prezidenta konference prof. MUDr. Pavla Žáka, Ph.D. a dalších účastníků. 

Podpora zdravotníků v edukaci pacientů s dg. lymfomu

Podpora zdravotníků v edukaci pacientů s dg. lymfomu

21. 9. 2022

Světový den povědomí o lymfomu 15. září
Pacienti s diagnózou lymfomu významným procentem zaplňují kapacitu hematoonkologických pracovišť. U příležitosti Světového dne povědomí o lymfomu (15. září) zveřejňujeme rozhovor s MUDr. Prokopem Vodičkou z I. interní kliniky - hematologie 1. LF UK a VFN v Praze, který můžete sdílet se svými pacienty. Dozvíte se ve stručnosti, jak probíhá léčba, kam dospěl výzkum v této oblasti a jaké inovativní metody můžete dnes pacientům nabídnout. Pokud jste z pracoviště, kde působí edukační sestra, pak jakou roli zde hraje a jak jim může být nápomocná. MUDr. Vodička směruje pacienty ke kontaktu s pacientskou organizací Lymfom Help, kde mohou nemocní sdílet své příběhy, zkušenosti a hlavně si být vzájemně oporou v těžké životní situaci.

 

Pacienti se syndromem VEXAS mívají také hematoonkologická onemocnění

Pacienti se syndromem VEXAS mívají také hematoonkologická onemocnění

12. 9. 2022

Souvislost hematoonkologických onemocnění a syndromu VEXAS
Problematice vzácných a klinicky poměrně závažných geneticky podmíněných inflamatorních onemocnění se na Zimních revmatologických dnech věnoval MUDr. Heřman Mann, Ph.D. Nově popsaný syndrom VEXAS je onemocnění, které se vyskytuje u starších mužů. Nemoc se manifestuje nejen systémovými zánětlivými projevy, vyrážkou a horečkami, ale pacienti mívají také hematoonkologická onemocnění typu myelodysplastického syndromu nebo monoklonální gamapatie. Je na místě také alogenní transplantace kostní dřeně? To se dozvíte v komentáři. 

Čeští lékaři a vědci prodlouží život lidem s leukémií

Čeští lékaři a vědci prodlouží život lidem s leukémií

18. 8. 2022

Tým vědců a lékařů z centra BIOCEV, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze přišel s novým přístupem k léčbě akutní leukémie. Inovativní metoda spočívá v kombinaci dvou léčiv, které při společném podávání výrazně prodloužily přežití pacientů.

Kdy a jak řešit sekundární imunodeficit v hematoonkologii

Kdy a jak řešit sekundární imunodeficit v hematoonkologii

16. 8. 2022

Získaná porucha imunity se rozvíjí v důsledku základního onemocnění, ale také podávané léčby. Jaký je patofyziologický podklad imunodeficience u jednotlivých diagnóz, jak se projevuje a která léčba je z pohledu imunodeficitu nejrizikovější?

Nejnovější případy

Jiná

Podání Evusheldu na Severní Moravě

Dobrý den, ráda bych se zeptala kam odeslat hematoonkologického pacienta na léčbě Rituximabem k podání Evusheldu. Pacient je ze Severní Moravy. Děkuji.

1 30. 9. 2022 Číst více
Hematolog

ITP s nově zjištěnou CLL s mutací TP53 a karcinomem MM

Dobrý den, ráda bych se zeptala na Váš názor stran léčby CLL s mutací TP53 u komplikované pacientky: Pacientka sledována u nás od roku 2017 pro ITP, v rámci léčby relapsů podávány kortikoidy, Endoxan, IVIG, od r.2019 nasazena léčba TPO mimetiky Revol...

4 26. 9. 2022 Číst více
Hematolog

Eozinofilie

Pacientka (07/20 - 58 let) poslána z kožního odd., kde vyšetřena pro výsev efflorescencí, zjištěna eosinofilie. Během našeho vyšetřování v immunophenotypisaci PK CD4+ T-NHL, nejspíše typu AITL V biopsii dřeně reprezentativní vzorek normocelulární kos...

3 2. 9. 2022 Číst více
Hematoonkologické aktuality

Hematoonkologické aktuality

16. 8. 2022

V oblíbené rubrice Z OBORU přinášíme přehled srpnových novinek. Jednou z nich je problematika závažnosti periferní neuropatie u pacientů s DLBCL po léčbě pola-R-CHP vs. R-CHOP. Role autologní transplantace hematopoetických kmenových buněk (auto-HSCT) se neustále vyvíjí. Jak je to aktuálně u myelomu? Čtěte tyto a další novinky.

Hematologické odborné akce letošního podzimu

Hematologické odborné akce letošního podzimu

2. 8. 2022

Rádi bychom Vás informovali o konání odborných akcí, které se týkají oblasti hematologie i hematoonkologie. Přehled všech seminářů a kongresů, které stojí za Vaši pozornost, najdete v tomto příspěvku.

CARTITUDE-2, kohorta B: Výsledky u pacientů s časným relapsem MM a další aktuality z hematoonkologie

CARTITUDE-2, kohorta B: Výsledky u pacientů s časným relapsem MM a další aktuality z hematoonkologie

27. 7. 2022

V pravidelné rubrice z oboru přinášíme výsledky studie CARTITUDE-2 u pacientů s časným relapsem MM, dále se věnujeme prognostickému významu předtransplantačního testování NGS-MRD nebo nejnovějším pokrokům v léčbě lymfomu z plášťových buněk. Nenechte si novinky ujít.

EHA 2022 Vídeň – symfonie nejnovějších poznatků i oslava 30. výroční EHA za hranicemi všedních dní

EHA 2022 Vídeň – symfonie nejnovějších poznatků i oslava 30. výroční EHA za hranicemi všedních dní

27. 6. 2022

Na začátku června měla další evropská metropole příležitost přivítat velmi významný a netrpělivě očekávaný hematologický kongres pořádaný EHA (European Hematology Association) – největší evropskou organizací spojující hematology po celém světě. Kongres proběhl v kongresových prostorách ve dnech 9.–12. června 2022 a pokračoval virtuálními tematickými dny 15.–17. června 2022.

34. Olomoucké hematologické dny 2022 – koncert nových terapeutických postupů v mezinárodních zkušenostech

34. Olomoucké hematologické dny 2022 – koncert nových terapeutických postupů v mezinárodních zkušenostech

26. 6. 2022

Závěr měsíce května patřil dlouho očekávanému a velmi důležitému setkání významných odborníků z oblasti české a zahraniční hematologie, jehož tradiční součástí byla i Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů a také Symposium on Advances in Molecular Hematology. I zde jsme měli exkluzivní příležitost zprostředkovat vám v krátkých videokomentářích ochutnávku z 34. ročníku Olomouckých hematologických dnů, jejichž program probíhal paralelně na několika místech kongresových prostor hotelu NH Collection Olomouc Congress. A program to byl skutečně velmi nabitý (podrobný program najdete ZDE).

Porozumění prognóze pacientem začíná prognostickým uvědoměním lékaře

Porozumění prognóze pacientem začíná prognostickým uvědoměním lékaře

25. 6. 2022

Prognostické uvědomění na straně lékaře i pacienta představuje jednu z hlavních výzev nejen v onkologické hematologii. V článku se seznámíte se základními principy vedení rozhovorů o prognóze na pozadí současné odborné literatury a zkušeností lékařů Kliniky paliativní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK i Týmu dětské podpůrné péče Fakultní nemocnice v Motole.

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematoonkologie.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.