Z oboru

Co se děje v hematoonkologii? Sledujte novinky!

Co řeklo kolegium o projektu HEMATOonkologie.cz?

Co řeklo kolegium o projektu HEMATOonkologie.cz?

18. 10. 2021 12:00

Ve dnech 12. – 15. září 2021 proběhlo v hotelu NH Collection Olomouc Congress setkání hematologů pořádané Českou hematologickou společností ČLS JEP, Společností pro transfúzní lékařství a Českou společností pro trombózu a hemostázu. Poslechněte si názory garantů i členů kolegia na projekt HEMATOonkologie.cz. 

Děkujeme všem, kteří poskytli komentáře, výboru sjezdu za umožnění účastnit se konference a organizátorovi akce agentuře Meritis s.r.o.

Videa o projektu
Více zde
Význam minimální reziduální nemoci u chronické lymfocytární leukémie

Význam minimální reziduální nemoci u chronické lymfocytární leukémie

7. 10. 2021 12:00

Detekce minimální reziduální nemoci (MRN) má prognostický význam u mnoha hematologických malignit. Aktuální poznatky o roli MRN v terapii chronické lymfocytární leukémie představil ve své prezentaci prof. Doubek na II. českém hematologickém a transfuziologickém sjezdu v Olomouci. Seznamte se s principy, strategií léčby i významem MRN u chronické lymfocytární leukémie. Prezentaci zobrazíte ZDE.

Prezentace
Více zde
Haploidentický versus nepříbuzný dárce, hlavní faktory při výběru

Haploidentický versus nepříbuzný dárce, hlavní faktory při výběru

6. 10. 2021 12:00

Ve dnech 12. – 15. září 2021 se v Olomouci konal II. český hematologický a transfuziologický sjezd, na němž bylo prezentováno mnoho zajímavostí a novinek z oboru. MUDr. Pavel Jindra, Ph.D., ve svém sdělení představil problematiku alogenních transplantací. Zaměřil se zejména na definici typu dárců, nejčastější situace v klinické praxi i zásadní faktory ovlivňující výběr dárce. V rubrice Z oboru Vám přinášíme celé znění přednášky. Podívejte se ZDE.

 

Prezentace
Více zde
Akutní myeloidní leukémie – průvodce pro pacienty

Akutní myeloidní leukémie – průvodce pro pacienty

5. 10. 2021 12:00

Rádi bychom Vás informovali o pacientské brožuře pro nemocné s Akutní myeloidní leukémií (AML), která slouží jako průvodce nemocí pro pacienty a jejich blízké. Najdou v ní odpovědi na důležité a praktické otázky spojené s tímto onemocněním. Brožura je dělena tématicky do kapitol a doplněna o fotografie a ilustrace, které pomohou pacientům k lepšímu pochopení diagnózy. Brožura je k náhledu ZDE.

Průvodce pro pacienty
Více zde
Co zaznělo na II. ČESKÉM HEMATOLOGICKÉM A TRANSFUZIOLOGICKÉM SJEZDU

Co zaznělo na II. ČESKÉM HEMATOLOGICKÉM A TRANSFUZIOLOGICKÉM SJEZDU

30. 9. 2021 12:00

Ve dnech 12. – 15. září 2021 proběhlo v hotelu NH Collection Olomouc Congress setkání hematologů pořádané Českou hematologickou společností ČLS JEP, Společností pro transfúzní lékařství ČLS JEP a Českou společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP. Konference přinesla řadu zajímavých odborných sdělení a novinek v diagnostice i léčbě hematologických onemocnění. Poslechněte si vstupy garantů i členů kolegia projektu HEMATOonkologie.cz. 

Děkujeme všem, kteří poskytli komentáře, výboru sjezdu za umožnění účastnit se konference a organizátorovi akce agentuře Meritis s.r.o.

Kongresy Videa
Více zde
Výsledky klinické studie sledující bezpečnost terapie za užití tafasitamabu nebo tafasitamabu v kombinaci s lenalidomidem a R-CHOP u pacientů s nově diagnostikovaným difúzním velkobuněčným B-lymfomem

Výsledky klinické studie sledující bezpečnost terapie za užití tafasitamabu nebo tafasitamabu v kombinaci s lenalidomidem a R-CHOP u pacientů s nově diagnostikovaným difúzním velkobuněčným B-lymfomem

26. 9. 2021 12:00

Přinášíme komentář k posteru, který byl představen na letošní konferenci ASCO v červnu 2021 v rámci sekce hematologických malignit. Poslechněte si pětiminutovou prezentaci doc. MUDr. Davida Belady, Ph.D., který popisuje závěry z klinické studie sledující bezpečnost léčby tafasitamabem nebo tafasitamabem v kombinaci s lenalidomidem a režimem R-CHOP u pacientů s nově diagnostikovaným difúzním velkobuněčným B-lymfomem. Co je nového?

Prezentace
Více zde
Mnohočetný myelom a COVID-19 v České republice

Mnohočetný myelom a COVID-19 v České republice

21. 9. 2021 12:00

Nenechte si ujít video, ve kterém doc. MUDr. Jakub Radocha, Ph.D., sdílí poznatky o vlivu pandemie COVID-19 na léčbu pacientů s mnohočetným myelomem v České republice. Ve videu popisuje analýzu 371 pacientů s myelomem, kteří onemocněli COVID-19. Bylo zjištěno, že pětina pacientů byla asymptomatická k infekci COVID-19, po infekci COVID-19 však byla přibližně polovina pacientů přijata do nemocnice a vyžadovala léčbu kyslíkem. Jaká byla prognóza pacientů a jaký vliv měla předchozí léčba monoklonálními protilátkami anti-CD38? Detaily se dozvíte v krátkém videu.

Videa
Více zde
11. aktualizovaná verze léčebných doporučení KLS

11. aktualizovaná verze léčebných doporučení KLS

17. 9. 2021 12:00

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

tradičně po dvou letech se podařilo vydat již 11. vydání diagnostických a léčebných postupů (jedná se o 9. tištěnou verzi).

Předkládaná doporučení vycházejí z mezinárodních doporučení pro léčbu lymfomů, na druhou stranu se stále snažíme, aby byla přizpůsobena na podmínky a možnosti České republiky.  Novinek oproti minulé verzi je opět celá řada – nově je zařazena kapitola o terapii geneticky modifikovanými T – lymfocyty (CAR-T terapie), objevila se znovu celá řada nových léků nebo rozšíření jejich indikací. Léčebná doporučení jsou k dispozici ZDE.

Doporučené postupy
Více zde
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukemie (CLL) 2021

Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukemie (CLL) 2021

16. 9. 2021 05:00

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) je onemocnění s mimořádně různorodým klinickým průběhem. Diagnostiku a léčbu je nutno individualizovat s přihlédnutím k věku, celkovému stavu, přidruženým chorobám a cílům léčby. V posledních letech přibyly zásadní poznatky týkající se posouzení prognózy i léčby. Zavedení cílených perorální inhibitorů signálních drah (ibrutinib, idelalisib a venetoklax), představuje revoluční zlepšení osudu nemocných s CLL; výsledky nových klinických hodnocení s dopadem na běžnou klinickou praxi přibývají dosud netušenou měrou. Aktualizovaná doporučení si přečtěte ZDE.

Doporučené postupy
Více zde
Zásadní změny v čerpání dlouhodobého ošetřovného

Zásadní změny v čerpání dlouhodobého ošetřovného

15. 9. 2021 12:00

Od nového roku 2022 dojde k zásadní změně podmínek pro vznik nároku na ošetřovné a zejména dlouhodobé ošetřovné, a to díky dlouho očekávané novele zákona o nemocenském pojištění. Tato novela přináší vítané změny, které vedou k rozšíření možnosti získání nároku na dávku, a to primárně za účelem zpřístupnění péče o blízké. Praxe totiž ukázala, že v současné době na dlouhodobé ošetřovné bohužel nedosáhnou například ošetřovatelé nebo rodiny onkologicky nemocných, pacientů v paliativní péči a nevyléčitelně nemocných. Všechny změny přinášíme v krátkém článku.

Právní problematika
Více zde
Onemocnění krve a krvetvorného systému

Onemocnění krve a krvetvorného systému

13. 9. 2021 12:00

Zveme Vás ke studiu kurzů s hematologickou tematikou prostřednictvím elektronické univerzity EUNI.cz.
Studium e-learningových kurzů je na EUNI.cz zcela zdarma. Vzdělávací kurzy jsou akreditované, což znamená, že po úspěšném absolvování závěrečného testu máte příležitost získat kredity od ČLK. Seznam kurzů najdete na jednom místě, a to v sekci s názvem Onemocnění krve a krvetvorného systému. Stačí kliknout ZDE.

 

EUNI kurzy
Více zde
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a její náročná legislativní cesta

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a její náročná legislativní cesta

12. 9. 2021 12:00

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění představuje nejrozsáhlejší změnu tohoto zákona za posledních 15 let a přináší řadu klíčových změn, které by neměly uniknout Vaší pozornosti. Mezi cíli této komplexní novely totiž bývá na prvním místě zmiňováno zpravidla zvýšení dostupnosti hrazených služeb, zejména dostupnosti vysoce inovativních léčivých přípravků a léků pro vzácná onemocnění (tzv. orphan drugs). Podrobnosti k tomuto tématu i přehled dalších změn a novinek si nenechte ujít ZDE.

Právní problematika
Více zde
zpracovávám
Pro lepší poskytování služeb využíváme soubory cookies. Pokud pokračujete v prohlížení stránky, vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies. Rozumím
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematoonkologie.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.