Second opinion pro lékaře

Velkobuněčný CD30 pozitivní lymfom u 49leté nemocné

Lymfomy a CLL
8. 7. 2022
» Přehled případů » Lymfomy a CLL » Velkobuněčný CD30 pozitivní lymfom u 49leté nemocné

49letá nemocná, asi rok unavená, celkově neprospívající, ale bez typických celkových příznaků, bez komorbidit. Periferně izolovaná adenomegalie L třísla, provedená excize s nejednoznačným nálezem (vyšetřována dlouho podrobně imunohistochemicky i molek. geneticky včetně NGS panelů:

Biopsie: Lze shrnout deskriptivně jako velkobuněčný CD30 pozitivní lymfom, který ale nelze zařadit do některé ze stávajících dobře definovaných kategorií WHO. Příslušnost k linii (B/T) nelze spolehlivě určit (výsledky imunohistochemie a molekulární biologie nejsou v souladu - může jít o lineage infidelity). Na úrovni imunohistochemie přítomna fokální slabá nekonzistentní pozitivita některých T- markerů, na úrovni genetiky přítomny změny v genech pro Ig a mutace STAT6 typická zejména pro DLBCL (a popsána i u klasického Hodgkinova lymfomu).

Shrnutí genetických výsledků: PCR: prokázány klonální přestavby IgH, IgK; FISH - neprokazuje zlom genu IgL, ale detekována početná populace jader obsahují pouze jeden fúzní (žlutý/intaktní) signál, indikující ztrátu jedné kopie genu IgL - tedy abnormální nález, NGS - prokázána mutace genů STAT6c.1255G> A a mutace genů: TP53 c.785G>T Ostatní rozsáhlá vyšetření negativní - včetně sarkomového panelu NGS; neprokázán gain 12p, podrobně viz výše.

Staging s následujícím závěrem: PET-CT: v levém třísle čerstvé pooperační změny s uzlinou hraniční velikosti s mírně zvýšenou metabol. aktivitou, v pánvi nad tříselnými vazy nezvětšené uzliny s mírně zvýšenou metabol. aktivitou, v ostatním rozsahu celého vyšetření ojedinělé nezvětšené uzliny, některé s hraničně zvýšenou metabolickou aktivitou. Jiné FDG akumulující patol. změny nediferencuji.

Jaký byste navrhovali optimální postup – sledování? Chemoterapie? Chemoterapie + antiCD30? Nemocná silně preferuje zahájení „terapie“.

Sdílet

Reakce: 2

Zdravím.
Z hlediska diagnostiky bych se pokusila o novou biopsii LU, i když v terénu pooperačních změn to nemusí být jednoduché, navíc velikost LU je dle popisu hraniční. Pokud by pacientka odmítla, tak bych se řídila kombinací histologie s pozit.CD30 a PET/CT. Pozitivita FDG- PET/CT bývá u HL a DLBCL vysoká, ale může být variabilní u T lymfomů. Pokud je pozitivní CD30, tak bych pacientce navrhla léčbu 6x BV+CHP nebo 6xCHEP+BV.


Dobrý den,

souhlasím s nutností přesnější diagnostiky - byl vzorek čten na referenčním pracovišti? Event.se pokusit o novou biopsii - nedostatečné zařazení stran dg.může být problém jak terapeutický, tak úhradový.

Pokud by nový materiál nebyl k dispozici, souhlasím s léčbou dle dostupných dat, tedy jako agresivní CD30+ NHL blíže nezařazený, a to kombinací 6x BV-CHP. Diagnosticky ale kvůli úhradě pak musí být vedeno jako některá z forem T-NHL.

s pozdravem,

David Belada

Další případy

Jiná

Podání Evusheldu na Severní Moravě

Dobrý den, ráda bych se zeptala kam odeslat hematoonkologického pacienta na léčbě Rituximabem k podání Evusheldu. Pacient je ze Severní Moravy. Děkuji.

1 30. 9. 2022 Číst více
Hematolog

ITP s nově zjištěnou CLL s mutací TP53 a karcinomem MM

Dobrý den, ráda bych se zeptala na Váš názor stran léčby CLL s mutací TP53 u komplikované pacientky: Pacientka sledována u nás od roku 2017 pro ITP, v rámci léčby relapsů podávány kortikoidy, Endoxan, IVIG, od r.2019 nasazena léčba TPO mimetiky Revol...

4 26. 9. 2022 Číst více
Hematolog

CMLxCLL

Pacient 69 let, v 11/2019 dgn. CML, na imatinibu dosaženo remise onemocnění. 4/2021 dgn. B-CLL/SLL, kl.st. Rai O,CD20 slabě pozitivní, IgVH nemutovaný status, cytogeneticky delece 20q, 13q, bez průkazu delece TP 53 či ATM, vstupně bez potřeby léčby....

2 19. 8. 2022 Číst více
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematoonkologie.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.