Konzultace Edukace v HEMATOonkologii

Second opinion pro lékaře
Garantem projektu je prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Nejnovější případy

Jiná

Podání Evusheldu na Severní Moravě

Dobrý den, ráda bych se zeptala kam odeslat hematoonkologického pacienta na léčbě Rituximabem k podání Evusheldu. Pacient je ze Severní Moravy. Děkuji.

1 30. 9. 2022 Číst více
Hematolog

ITP s nově zjištěnou CLL s mutací TP53 a karcinomem MM

Dobrý den, ráda bych se zeptala na Váš názor stran léčby CLL s mutací TP53 u komplikované pacientky: Pacientka sledována u nás od roku 2017 pro ITP, v rámci léčby relapsů podávány kortikoidy, Endoxan, IVIG, od r.2019 nasazena léčba TPO mimetiky Revol...

4 26. 9. 2022 Číst více
Hematolog

Eozinofilie

Pacientka (07/20 - 58 let) poslána z kožního odd., kde vyšetřena pro výsev efflorescencí, zjištěna eosinofilie. Během našeho vyšetřování v immunophenotypisaci PK CD4+ T-NHL, nejspíše typu AITL V biopsii dřeně reprezentativní vzorek normocelulární kos...

3 2. 9. 2022 Číst více

Co se děje v HEMATOonkologii?

Sledujte nás

Hematoonkologické aktuality

Další várka podzimních novinek z oboru hematoonkologie je tu. Nabízíme přehled aktuálních terapeutických možností u pacientů s Hodgkinovým lymfomem, prezentovaných na EHA 2022. Dále pokroky v diagnostice MM, doporučení pro diagnostiku AML u dospělých a postupy pro  identifikaci rizikového mnohočetného myelomu.

Více zde

Zpravodajství z konference o trombóze a hemostáze z Hradce K...

Ve dnech 14. – 16. září 2022 proběhla v Hradci Králové XXVIII. Česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze a současně také XX. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie. Akce se konala pod záštitou České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, Slovenské spoločnosti hemostázy a trombózy a České hematologické společnosti ČLS JEP. 

I my jsme byli na místě s kamerou, abychom Vám zprostředkovali novinky a dění z kongresu. Poslechněte si komentář prezidenta konference prof. MUDr. Pavla Žáka, Ph.D. a dalších účastníků. 

Více zde

Podpora zdravotníků v edukaci pacientů s dg. lymfomu

Světový den povědomí o lymfomu 15. září
Pacienti s diagnózou lymfomu významným procentem zaplňují kapacitu hematoonkologických pracovišť. U příležitosti Světového dne povědomí o lymfomu (15. září) zveřejňujeme rozhovor s MUDr. Prokopem Vodičkou z I. interní kliniky - hematologie 1. LF UK a VFN v Praze, který můžete sdílet se svými pacienty. Dozvíte se ve stručnosti, jak probíhá léčba, kam dospěl výzkum v této oblasti a jaké inovativní metody můžete dnes pacientům nabídnout. Pokud jste z pracoviště, kde působí edukační sestra, pak jakou roli zde hraje a jak jim může být nápomocná. MUDr. Vodička směruje pacienty ke kontaktu s pacientskou organizací Lymfom Help, kde mohou nemocní sdílet své příběhy, zkušenosti a hlavně si být vzájemně oporou v těžké životní situaci.

 

Více zde

Nenechte si ujít reportáže či zajímavá videa

Jsme na Twitteru. Sledujte nás

@HEMATOonkologie před 4 dny

📢🩺💊Nový případ na webu hematoonkologie.cz Jde o 63letou pacientku s diagnózou ITP s nově zjištěnou CLL s mutací TP53 a karcinomem močového měchýře. Jakou léčbu aktuálně zvolit pro terapii CLL? Na to odpovídá MUDr. Martin Špaček, Ph.D. hematoonkologie.cz/pripad/itp-s-n… pic.twitter.com/bUbu9yXyg9

@HEMATOonkologie před 1 týdnem

Jak dále postupovat v diagnostice u 30leté pacientky s neutropenií? Flowcytometricky granulocytární řada redukována, granulocyty s patologickou ztrátou exprese znaku CD 16. Bylo doporučeno vyšetření kostní dřeně. Jak zní doporučení odborného kolegia? hematoonkologie.cz/pripad/neutrop… pic.twitter.com/VezysUV3yg

@HEMATOonkologie před 2 týdny

Za pozornost stojí případ 58leté pacientky s eozinofilií. Při vyšetření dřeně průtokovou cytometrií zastiženo 1,4 % patologických T lymfocytů, svědčících pro CD4+ T-NHL, nejspíše typu AITL. Přečtěte si detailní doručení k postupu terapie pana prof. Fabera hematoonkologie.cz/pripad/eosinof… pic.twitter.com/N8EqOio3pP

@HEMATOonkologie před 3 týdny

Velkobuněčný CD30 pozitivní lymfom u 49leté nemocné. Jaký bude optimální terapeutický postup? Sledování nebo chemoterapie? Chemoterapie + antiCD30? Nemocná velmi preferuje zahájení „terapie.“ Přečtěte si názory kolegia @BeladaDavid a MUDr. Mócikové hematoonkologie.cz/pripad/velkobu… pic.twitter.com/wOdSeUPaNi

Poznejte naše odborné kolegium

Garantem je prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

doc. MUDr. David Belada, Ph.D. doc. MUDr. David Belada, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc. prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
MUDr. Pavel Jindra, Ph.D. MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D. doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.
MUDr. Hana Klamová, CSc. MUDr. Hana Klamová, CSc.
MUDr. Michal Kouba MUDr. Michal Kouba
MUDr. Heidi Móciková, Ph.D. MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
doc. MUDr. Jakub Radocha, Ph.D. doc. MUDr. Jakub Radocha, Ph.D.
doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D. doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.
MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D. MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.
MUDr. Jiří Schwarz, CSc. MUDr. Jiří Schwarz, CSc.
MUDr. Martin Špaček, Ph.D. MUDr. Martin Špaček, Ph.D.
prof. MUDr. Ivan Špička, CSc. prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Představení projektu

HEMATOonkologie.cz přináší prostřednictvím služby SECOND OPINION pro lékaře možnost on-line konzultace diagnostiky a léčby pacientů s hematoonkologickým onemocněním z reálné klinické praxe. K dalšímu postupu léčby Vašeho pacienta se vyjádří přední odborníci z oboru. Odpověď máte obvykle následující den. Je to snadné, stačí jen vložit případ.

  • Vložte dotaz a popište případ
  • Dotaz konzultují přední odborníci
  • Vyčkejte na odpověď do 1 pracovního dne

Výhody projektu

  • Konzultace on-line, rychle a zdarma
  • Odpověď zašleme přímo na Váš e-mail
  • Případy publikujeme anonymně
  • Možnost edukace
  • Sdílení vlastních zkušeností z praxe
  • Mnoho spokojených lékařů
  • Bezplatná registrace k odběru nových kazuistik
Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematoonkologie.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.